sábado, 16. junio 2018, Col·legi Tecla Sala (Edifici Fàtima), Vailets Hacklab Day 2018

Què és el Vailets Hacklab Day?
La comunitat Vailets Hacklab organitza la quarta edició del Vailets HackLab Day. Amb el suport de l'AMPA del Col·legi Tecla Sala, el proper 16 de juny tornarem a celebrar una jornada de divulgació tecnològica on els nens tindran l’oportunitat de descobrir la programació i la robòtica a través de jocs i activitats lúdiques.
Durant el dia, es duran a terme tallers i activitats diversos dirigits a vailets de totes les edats: programació amb Scratch, robòtica i Tinkering, Impressió 3D, competicions de robots, fabricació de cotxes solars i instruments electrònics i molt més…
Si en voleu saber més, feu un cop d'ull als vídeos d'altres anys:

Quines activitats hi haurà al Vailets Hacklab Day?
La jornada estarà dedicada a realitzar activitats per a nens i nenes:
A partir de 3 anys:

Activitats lúdiques d'iniciació a la programació i la robòtica...
Tinkering
i molt més!

A partir de 7 anys:

Tallers de programació en Scratch.
Activitats centrades en l'electrònica.
Creació de robots
Fabricació de prototipus,
...i molt més!

També tindrem espais i activitats reservats per que Pares, Mares i Professors tinguin l'oportunitat de conèixer de primera mà les possibilitats que ofereixen aquestes activitats dins el món educatiu.

Què més haig de saber?
Les entrades es podran agafar en funció de l'horari que més us convingui, fins a fi d'existències. S'haurà d'especificar si l'entrada és per un ***** o per les diferents edats que tinguin els vailets. Això ens ajudarà a modificar l'agenda fins a l'últim moment.Aquestes entrades, amb la intenció de facilitar l'overbooking a les hores puntes, donaran la possibilitat de realitzar activitats durant les 3 hores següents un cop s'ha accedit al recinte.A més a més, cada entrada de vailet anirà acompanyada de 3 Vailet Coins (vCoins) que es podran bescanviar en tres activitats a escollir d'entre tota l'oferta. D'aquesta manera volem fer més sostenible l'esdeveniment durant tota la jornada.Cal tenir en compte que aquest any donat que passarem la jornada a una escola (i sempre que el temps ens acompanyi) hi haurà zones demo per provar les construccions dels vailets i per fer zona d'esbarjo.Per finalitzar heu de saber que hi ha un màxim de 6 entrades per persona per assistir a l'esdeveniment. Donat que és un esdeveniment gratuït i no volem que cap vailet es quedi sense entrada ens reservem el dret d'anul·lar aquelles entrades agafades que siguin fraudulentes. Agraïm la vostra col·laboració perquè això no succeeixi.


Com accedir al Vailets Hacklab Day?
Aquest any celebrarem el Vailets HackLab Day 2016 a l'Edifici Fàtima del Col·legi Tecla Sala


Registre a l'event i Cesió de drets de imatge
Es important registrar a tots els assistents a l'event independentment de la seva edat. En el registre es sol.licitaràn les dades mínimes per identificar a cada assistent i seran enmagatzemades per la comunitat de Vailets Hacklab segons dicta la llei de protecció de dades LOPD 15/1999, de 13 de desembre. Amb el registre a aquest event s'estan cedint els drets de imatge segons es detalla en el següent paragraf:
Autoritzo a la comunitat Vailets Hacklab a la presa d’imatges meves durant la celebració de la jornada del 16 de Juny de 2018 per il·lustrar materials de difusió de l'event Vailets Hacklab Day 2016. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de Vailets Hacklab. Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat amb la comunitat Vailets Hacklab per a la utilització de la meva imatge o de la persona a qui represento.

Vailets Hacklab Day 2018

Encuentra eventos más interesantes
Obtener recomendaciones de eventos en base a su gusto Facebook. ¡Consiguelo ahora!Muéstrame los eventos adecuados para míAhora no